Ondřejův životopis

K říjnu 2021

V sezóně 2020/2021 již Ondřej Soukup debutoval s Komorní filharmonií Pardubice v pražském Rudolfinu. Později v sezóně bude také debutovat s Filharmonií Bohuslava Martinů a asistovat dirigentovi Jac van Steen na dvou projektech se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK.

V současné době Ondřej zastává funkci asistenta dirigentům RCM Symphony Orchestra a RCM Philharmonic. V minulosti zastával četné pozice hudebního ředitele, asistoval dirigentům Martyn Brabbins, Jonathan Heyward a jeho rozvoj byl značně ovlivněn mj. studii se Sir Antonio Pappano a Sir Roger Norrington. Ondřej je všestranným hudebníkem s bohatou praxí se symfonickou, operní, sborovou a novodobou hudbou a repertoárem více než 250 děl, včetně Wagnerovy opery Zlato Rýna. Učiteli i kolegy je ceněn pro svou muzikálnost, schopnost vést lidi a zápal, který vyzařuje směrem k hudebníkům i k publiku. Mezi nejžhavější novinky patří jeho zvolení hudebním ředitelem Kings College London Symphony Orchestra.

*      *      *

Jako dirigentovi na Royal College of Music v Londýně se Ondřejovi dostává podpory od zkušených a velkorysých profesorů Toby Purser, Peter Stark a Howard Williams. Mezi nedávné projekty, které Ondřej vedl na RCM, patří Stravinského Příběh vojáka se Sir Thomas Allen. Nahrávka tohoto projektu byla začleněna do RCM In Focus, série toho nejlepšího z RCM. Další projekty zahrnují Beethovenovu symfonii č. 2, skladbu Verdala od Hannah Kendall, Stravinského Symphonies of Wind Instruments a Turbulent Landscapes od Thea Musgrave v rámci záskoku za Martyna Brabbinse s RCM Philharmonic.

V nedávné době byl Ondřej dirigentem na Dramatic Voices Program a asistentem dirigenta na Berlin Opera Academy. V první z těchto pozic spolupracoval s Byronem Knutsonem (Komická opera Berlín) a Caroline Dowdle (ROH) na Wagnerově opeře Zlato Rýna. Na BOA asistoval dirigentovi Lutz de Veer (Norimberská opera) na Humperdinckově opeře Jeníček a Mařenka, kterou předvedl na festivalu OpernFest. Následující rok byl pozván k další spolupráci, tentokrát na Figarově svatbě s dirigentem Petrem Leonardem (Augsburg) a také na Kouzelné flétně s dirigentem Tomem Seligmanem (ROH). Dále asistoval dirigentům jako William Conway (Chamber Orchestra of Europe), Gregory Batsleer (SCO a RSNO Chorus), a James Henshaw (ENO Chorus).

Na pozvání hudebního ředitele Martyna Brabbinse Ondřej dirigoval orchestr Anglické národní opery v rámci mistrovského kurzu. Dále dirigoval Moravskou filharmonii, Liepaja Symphony Orchestra, Camerata Antonio Soler a Ensemble Cambrica na obdobných kurzech. Studoval také s předními světovými dirigenty včetně Jormy Panuly, Atso Almily, Clarka Rundella, Marka Herona, Ryana Bancrofta a Kennetha Kieslera.

Jako šéfdirigent Edinburgh University Music Society Sinfonia, Ondřej předvedl skladby s až 250 umělci. S orchestrem cestoval na turné po Skotsku a na turné do Prahy při příležitosti 150. výročí založení souboru. V pozici hudebního ředitele Thomas Coats Memorial Choral Society spolupracoval s profesionálními sólisty a se symfonickým orchestrem Royal Conservatoire of Scotland. Jako hlavní hostující dirigent VoiceaArc Ondřej nastudoval Mozartovu operu Don Giovanni a Straussovu Ariadne aux Naxos, kterou představil na Edinburgh Fringe Festival. Ondřej Soukup je také zakladatelem a šéfdirigentem Unison Chamber Orchestra, který je založen na projektech, jejichž prostřednictvím se vybírají finance na podporu místních charit. Ondřej byl rovněž hudebním ředitelem sboru InChorus, Conducting Fellow s Edinburským královským sborem a po dobu pěti let hudebním ředitelem Edinburgh University Brass Band (EUBB), během nichž založil skladatelskou soutěž a nahrál studiové CD. V dosavadní kariéře získal několik ocenění a stipendií, včetně Roderick Brydon memorial award.

*      *      *

Jako skladatel dosáhl finále mezinárodní skladatelské soutěže Maurice Ravela, s EUBB nahrál svou A Balkanic Eruption na CD a jeho Pitch Black se dostalo premiéry na koncertu Interconnect pořádané Scottish Chamber Orchestra. Ondřej je neochvějným zastáncem soudobých skladatelů. Vedl workshopy a následně nahrával nové skladby v úzké spolupráci se smyčcovým orchestrem EUSO (2x), s EUBB (5x), s RCM New Ensemble a v poslední době s Explore Ensemble, profesionálním ansámblem z Londýna. Mezi jeho učitele kompozice patřili profesor Peter Nelson, Gareth Williams a Marijn Simons. Ondřej kromě dirigování a kompozice získal First Class titul na Univerzitě v Edinburku, kde jako hlavní obor studoval trubku. Nyní pracuje i jako korepetitor.

Ondřej mluví anglicky, rusky, francouzsky a německy.

*      *      *

Následujícím nadacím patří velké poděkování za štědrou podporu Ondřejovy práce: Ministerstvo kultury České republiky, Nadace Český hudební fond, Nadace Život umělce, Philip Loubser Foundation, Help Musicians UK, Sir Richard Stapley Trust, Split Infinitive a Universal Music UK.

Poslední novinky

Vybrané články

Zašlete nám zprávu

Zůstaňte v kontaktu

  • Please enter your name
  • Please enter a message
  • Incorrect reCaptcha. Please enter reCaptcha challenge.
  • Cannot send mail, an error occurred while delivering this message. Please try again later.
  • Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme
Photos by Jana Marie Knotová, Andrew Perry