„Cesta kolem světa za 80 minut“

První koncert Ondřejovy druhé sezóny v pozici šéfdirigenta EUMS Sinfonia nabídl hudební pouť kolem světa. Tato cesta započala Ve stepích Střední Asie od ruského skladatele Borodina. Další zastávkou byla Dvořákova osmá symfonie z české kotliny. Po krátké přestávce se pokračovalo Alžírskou suitou od francouzského skladatele Saint-Saënse. Cesta byla zakončena za oceánem Rapsodií v modrém od Gershwina, ve kterém se představila skotská klavíristka Ailsa Aitkenhead.

Na dalším koncertě se Sinfonia představí po boku sboru EUMS, který vede Neil Metcalfe. Koncert se uskuteční 14. března 2020 v McEwan Hall v Edinburku a nabídne skladby skladatelů Parryho, Glazunova, Sibelia, Francka a Brucknera.

Photos by Jana Marie Knotová, Andrew Perry