Bohuslav Martinů Philharmonic

May 13, 2022
Polička
TBC
Bohuslav Martinů Philharmonic
Conductor Ondřej Soukup – Bring harmony to your life
PROGRAM

Program: TBC
B. Martinů: Concerto for Violoncello No. 1, 3rd version: 1955 (soloist: Natálie Trávníčková)


Filharmonie Bohuslava Martinů and Ondřej Soukup travel to the Bohuslav Martinů Festival in Polička.

Photos by Jana Marie Knotová, Andrew Perry