Příběh vojáka se Sir Thomas Allen

Ondřej Soukup bude nahrávat Stravinského Příběh vojáka s vyprávěním Sira Thomase Allena a s hudebníky z Royal College of Music v Londýně. Projekt, který se uskuteční v květnu tohoto roku, bude filmován ve spolupráci s Middlesex University a zapojí se do něho téměř 50 tanečníků z Central School of Ballet. Náhravka bude představena v sérii In Focus, která prezentuje to nejlepší z Royal College of Music.

Živou nahrávku z Amaryllis Fleming Concert Hall bude produkovat umělecký ředitel RCM Stephen Johns. Ten v minulosti spolupracoval mj. s Vídeňskými a Berlínskými filharmoniky, Sirem Simonem Rattlem, Bernardem Haitinkem a dalšími.

V roce 50. výročí úmrtí Igora Stravinského takto na RCM oslavují život a dílo tohoto významného skladatele. V první části sezóny Ondřej nahrál i Stravinského Symphonies of Wind Instruments.

Photos by Jana Marie Knotová, Andrew Perry