Sezónu 2020/2021 nelze nazvat jinak než vzrušující

Navzdory pandemii COVID-19 byla Ondřejova sezóna 2020/2021 velmi úspěšná. Vzešlo z ní i několik zajímavých profesionálních spoluprací pro příští ročník (o tom více v příštím příspěvku). Ondřej se během sezóny zabýval symfonickou, operní, sborovou a soudobou hudbou. Také rozvinul své porozumění různým stylům hudby během studií mj. se Sir Roger Norrington, Sir Antonio Pappano, Jac van Steen a Martyn Brabbins.

Nyní pojďme na přehled podzimní části sezóny. Pro podrobnější informace navštivte článek “Podzim 2020 na RCM” na těchto stránkách. Ondřej předvedl Siegfriedovu idylu od Wagnera, nahrál Stravinského Symphonies of Wind Instruments za podpory dirigenta Jac van Steen, asistoval dirigentovi Martyn Brabbins na Mahlerově symfonii č. 9 a účastnil se několika dalších projektů a nahrávek. Během roku celkově zdokonaloval své dirigentské řemeslo.

Mezi lednem a červencem se podílel na velkém množství projektů, z nichž zde jsou ty nejzajímavější.

Začátkem roku se Ondřej zúčastnil mistrovského kurzu s Komorní filharmonií Pardubice vedeném Martinem Sieghartem. Ondřej nastudoval Stravinského svitu z baletu Pulcinella, Siegfriedovu idylu od Wagnera, Beethovenovu pátou symfonii a předehru Coriolan se zaměřením na Beethovenovu sedmou symfonii a Prokofjevovu Klasickou.

Pln čerstvých poznatků a elánu, návrat do Londýna okořenil dirigováním Mozartova koncertu pro klavír č. 17 a Rumunskými lidovými tanci od Bartóka. Na tomto projektu spolupracoval se svým dirigentským kolegou, který předvedl skladbu od Barbera a rovněž od Mozarta. Oba dirigenti později v sezóně sdíleli druhou symfonii od Beethovena na dalším společném projektu. “Sharing is caring”, jak se říká v angličtině, a takovéto vzájemné podpory je jistě potřeba každému v době současné pandemie!

Jeden z nejžhavějších a nejvíce očekávaných projektů celé sezóny se uskutečnil 7. května a sice nahrávání Příběhu vojáka od Stravinského s legendárním barytonem Sir Thomas Allen. Na nahrávce spolupracoval producent a umělecký vedoucí RCM Stephen Johns. Projekt byl prezentován mezi nejlepšími výstupy školy v sérii RCM In Focus. Filmování celého projektu se ujal tým z Middlesex University. K hudebníkům z RCM se rovněž připojilo 48 tanečníku ze Central School of Ballet.

Ondřej řídil RCM Philharmonic během několika projektů včetně svého dirigentského recitálu, kde předvedl Verdiho předehru k Síle osudu. Jeho výkon byl ohodnocen na výbornou. Na jiném z projektů RCM Philharmonic na poslední chvíli zaskakoval za Martyna Brabbinse a nastudoval Turbulent Landscapes od skladatelky Thea Musgrave. Co se týče RCM Symphony Orchestra, Ondřej připravil Debussyho Moře pro dirigenta Jonathan Heyward, kterému následně asistoval.

Jedním z vrcholů sezóny byla osobní pozvánka od Martyna Brabbinse k dirigování orchestru Anglické národní opery. Během tohoto mistrovského kurzu Ondřej dirigoval Enigmatické variace od Edwarda Elgara. Martynova štědrost a vřelost orchestru udělaly z této události vskutku nezapomenutelný zážitek.

V nabitém programu Ondřej mj. asistoval dirigentovi James Henshaw a Outcry Ensemble na projektu Beethoven 251, tedy cyklu Beethovenových symfonií od první až po osmou. Pozvánka k tomuto projektu přišla po Ondřejově účasti na mistrovském kurzu se stejným dirigentem. Tento kurz byl zaměřen na vedení operních sborů. Další kurz, kterého se Ondřej zúčastnil, byl s Ensemble Cambrica vedený dirigenty Ryan Bancroft a Jac van Steen. Repertoárem byla rekonstruovaná původní verze Brahmsovi první serenády.

Po mistrovských kurzech zaměřených na historicky poučenou intepretaci a vedených Sir Roger Norrington měl Ondřej několik příležitostí použít nově nabyté znalosti. Po předvedení Mozartova klavírního koncertu č. 17 se v tomto případě jednalo o Andante e Rondo Ongarese od Webera. Sólo fagotista Ashby Mayes pozval Ondřeje, aby vedl orchestr v živénahrávce, která je nyní dostupná na YouTube.

Další pozvánka na nahrávání přišla od skladatele Jon Nelson. Jednalo se o premiéru skladby Arctic Flow. Ondřej také navázal na své účinkování s RCM New Ensemble. Na soudobé hudbě spolupracoval i s profesionálním souborem Explore Ensemble. S RCM New Perspectives předvedl skladbu Verdala od Hannah Kendall na pozvání vedoucího tělesa Tim Lines. Po účasti na mistrovských kurzech v dirigování a nahrávání filmové hudby vedené Ben Pope se Ondřej účastnil několika projektů, kde tyto zkušenosti využil.

Více informací o Ondřejových projektech jako jsou například čtvrté symfonie Čajkovského a Schumanna, nebo Beethovenova šestá najdete v sekci „Minulá vystoupení“ na těchto stránkách. Kdykoli nás také můžete kontaktovat.

Další novinky již brzy zde i na Facebooku!

Fotka reprodukována s laskavým svolením Royal College of Music.

Photos by Jana Marie Knotová, Andrew Perry, Dominik Bachurek, Jakub Lhota, Royal College of Music, a KCLSO.